Menu

Opłakany stan dróg wojewódzkich 687 i 688

Pamiętacie jak ówczesny wojewoda Maciej Żywno nagłaśniając medialnie rozbudowę terminala kolejowego w Siemianówce obiecywał przekwalifikowanie drogi powiatowej na drogę wojewódzką (DW) z Siemianówki poprzez Tarnopol do DW 687. Miał być potem jej szybki remont dostosowany do wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów. Miał być też remont DW 687.

Jako wojewoda nie zrobił nic w tym kierunku. W 2014 roku został wicemarszałkiem województwa, a więc wszedł do grona osób odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie! Czy zrobił coś aby dotrzymać słowa! NIE!!! Stał się w mojej ocenie największym odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo na tych drogach!

Dziś dawna droga powiatowa jest wojewódzką, ale co z tego jak ona dalej zagraża naszemu bezpieczeństwu. Dla przypomnienia - zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa. Do zarządcy drogi należy w szczególności - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zarządca drogi wykonuje swoje obowiązki przez jednostkę organizacyjną, którą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW).

Zobaczcie jak wyglądają fragmenty dróg wojewódzkich nr 687 (na odcinku Bondary - Lewkowo Nowe - Planta) i nr 688 (od skrzyżowania z DW 687 do ul. Lipowej w Siemianówce). Taki stan drogi zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności zagraża życiu i zdrowiu użytkowników, a więc nas!

Poniższe zdjęcia były robione dziś - 13 lipca 2019 roku. Wczoraj widziałem samochód służby drogowej PZDW na tych odcinkach. Połatali może co setną dziurę, a szczytem partactwa jest robota pokazana na pierwszych dwóch zdjęciach.

W każdych wyborach będę przypominał o obietnicach pana Macieja Żywno! Wy - uczestnicy ruchu na tych drogach też to przypominajcie.

Script logo