Menu

Nowe informacje o Babiej Górze

Nazwę wsi Babia Góra uwzględniono w dwóch spisach inwentarzowych: ziem dworu Siemianówka z 1666 roku i Puszczy Białowieskiej z 1670 roku. W wykazie wsi osockich Babia Góra występuje od roku 1696 (wcześniej w roku 1670 nie występowała w tym wykazie). W rewizji leśnictwa białowieskiego z 1703 roku również znajduje się Babia Góra jako wieś osocka, podobnie jak Cicha Wola (obecnie Cichowola na Białorusi).

Script logo