Menu

Minkówka

Informacje o Minkówce pochodzą od Pani Haliny Wierzchowskiej z Zabłotczyzny.

Według przekazów Minkówka powstała w XVI wieku, jako jeden - obok Kordonu w Puszczy Białowieskiej - punkt ostrzegawczy przed hordami tatarskimi. W tym celu zawieszano dzwon na najwyższym drzewie, który był używany do alarmowania przed zbliżającym się nieprzyjacielem. Przed rokiem 1775 była to już osada strażników jednodomowych do pilnowania bezprawnych wyrębów puszczy. Po III rozbiorze Polski, pod panowaniem rosyjskim, miejscowość nosiła nazwę Biehluki, natomiast w 1926 roku, kiedy Józef Piłsudski przeprowadzał akcje polonizacji, zmieniona została nazwa na Minkówkę.

31 lipca 1941 roku Minkówka została spacyfikowana. Rankiem żołnierze niemieccy otoczyli wieś i wywieźli mieszkańców w okolice Zabłudowa, mienie gospodarzy zrabowano, a budynki spalono. W drugiej połowie 1944 roku mieszkańcy powrócili i odbudowali swoje gospodarstwa.

W obecnej Minkówce, która jest malowniczo wtopiona w krajobraz puszczy i doliny rzeki Narewka, żyje pani Tatiana Biegluk urodzona w 1914 roku. To dzięki Pani Tatianie i jej córkom: Irenie i Halinie, Pani Wierzchowska mogła odtworzyć dzieje tej miejscowości.

Okoliczna ludność do dnia dzisiejszego używa dawnej nazwy Biehluki (nazwa Minkówka jakoś się nie przyjęła).

W sierpniu 2016 roku, nowe informacje przysłał mi Łukasz Birycki, z których wynika, że nazwa Mińkówka pojawia się w metrykach cerkiewnych z Lewkowa w roku 1814. W kościele w Narewce również znalazł metrykę osoby z Mińkówki z 1814 roku. W spisie wsi z 1808 roku należących do parafi w Lewkowie Minkowka się nie pojawia (być może było to jeszcze słabo zamieszkałe uroczysko), natomiast w 1836 Minkówka już jest i liczy 9 osób należących do parafii lewkowskiej. Także nazwy nie nadał jej raczej Józef Piłsudzki, a nazwa Biehluki była raczej zwyczajowa.

W Minkówce urodził się znany podlaski artysta malarz Wiktor Kabac. Tu od najmłodszych lat malował i rysował, dlatego też później ukończył Studium Rysunku i Malarstwa w Łodzi, a następnie uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Script logo