Menu

Krynica

Wieś Krynica została założona pod koniec XVIII w.

Z mapy z 1816 roku, nadesłanej mi przez Pana Jana Golonko wynika, że obecna Krynica to połączenie dwóch miejscowości: Kujawki i Krynice. Dawna lokalizacja Kujawki stanowi obecnie zachodnią część, a Krynice - część wschodnią (na mapie oznaczona jako stodoła). Właściciel agrokwatery Wieliczówka mówił, że pozostała też w pamięci części mieszkańców nazwa Kujawy, co można wiązać z nazwą Kujawki z ww. mapy.

 

Script logo