Menu

Janowo

Pierwsze wzmianki o Janowie pochodzą z XVI w., jednakże dotyczą ostępu puszczańskiego. Jako wieś, odnotowała swoją obecność w Puszczy Białowieskiej w 1772 r., ale prawdopodobnie jej początki sięgają drugiej połowy XVII w.

W 1805 roku w Janowie było pięciu gospodarzy: Chilimon Pietruczuk, Marcin Dąbrowski, Jasko Dąbrowski, Mikołaj Rusak i Janusz Klimowski, którzy obrabiali jedną włókę. Pozostali mieszkańcy: ogrodnik Cimochwiej, Jakub Kruchniewski, Daniło Romańczuk, Magda Kojdewiczowa, Andrzej Pacewicz uprawiali folwarczne ogrody. We wsi mieszkał także kowal Franko i szewc Filip Bielawa.

 

Script logo