Menu

Inne aktualności roku 2014

25.11.2014 r. - w rozdziale "Gnilec i Augustowo (nieistniejące)" dodano artykuł o dawnych mieszkańcach tych wsi oraz ich potomkach. 

06.08.2014 r. - w menu "Miejscowości" zmieniłem nazwę rozdziału "Gnilec" na "Gnilec i Augustowo (nieistniejąca)", a w opisie, na podstawie uwag jednej z czytelniczek oraz po analizie starych map, dokonałem zmian, ponieważ wcześniej błednie pisałem, że początkową nazwą Gnilca była nazwa Augustowo. W rzeczywistości były to dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości (Augustowo już nie istnieje). 

05.03.2014 r. - w rozdziale "Jałówka" rozszerzyłem informacje o tej miejscowości.

19.02.2014 r. w części "Media" w dziale "Moje filmy" zamieściłem film z kąpieli morsów w Narewce.

25.01.2014 r. - w części "Media" w dziale "Moje galerie zdjęć" w rozdziale "Ssaki" na stronie "Pozostałe ssaki" zamieściłem pod koniec galerii dwa zdjęcia rysia, którego spotkałem przy Ludwinowie na drodze do Starego Dworu. W rzeczywistości były tam dwa rysie (prawdopodobnie para, która rozpoczęła okres godów), ale tylko jednemu udało się mi zrobić zdjęcia.

18.01.2014 r. - w rozdziale "Osadnictwo" dodano informacje o terenach Puszczy Wołpiańskiej w okresie XVI w., Puszczy Ladzkiej i Białowieskiej.

13.01.2014 r. - w rozdziale "Stare Masiewo i Nowe Masiewo" rozszerzyłem informacje o cmentarzu ewangelickim.

12.01.2014 r. - w rozdziale "Siemianówka" dokonano informację o uwłaszczeniu w Siemianówce w roku 1864.

Script logo