Menu

Gruszki

Gruszki1, to niewielka osada leśna, w której znajduje się siedziba Nadleśnictwa Browsk. To tu znajduje się pensjonat Ostoja. W 2003 roku, pracownicy nadleśnictwa pod kierownictwem ówczesnego nadleśniczego Pana Sieradzkiego, stworzyli Park Edukacji przyrodniczo - leśnej, którego głównym celem było udostępnienie dla edukacji i turystyki puszczańskich kompleksów z jednoczesną eliminacją zniszczeń w zbiorowiskach leśnych. W skład parku wchodzi:

  • malownicze herbarium,
  • unikalny słoneczny poromierz,
  • oryginalne barcie,
  • stołówka dla zwierząt,
  • celtycki krąg mocy,
  • złoty szlak św. Eustachego z oryginalną kapliczką w starym dębie.

 


 Nazwy miejscowe z pogrubionym akcentem:

1Hruszki

Script logo