Menu

Bernacki Most

W 1761 roku w uroczysku Osowe powstała osada Bernacki Most1, będąca dożywotnią własnością Augusta Bernackiego (lub Biernackiego). Wówczas była to osada osoczników. Osada ta trafiła później w ręce tatarskiej rodziny Ajdzikiewiczów.

Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela (pierwszy człon) oraz od mostu granicznego pomiędzy Litwą i Koroną, na rzece Jabłoniówka, na ważnym szlaku Białowieża - Narewka - Narew (drugi człon).

W XIX wieku, w okresie powstawania nowych dworów w dawnych królewszczyznach, powstał dwór w Bernackim Moście. W 1843 r. właścicielem dworu był Kazimierz Wołoncewicz.

Pod koniec XIX wieku osiedliło się tu kilku osadników niemieckich, których ostatni potomek zmarł tu w 1996 roku.

W okresie "Bieżeństwa" (rok 1915), część mieszkańców wsi, w tym też osadników niemieckich, uciekło na Wołyń.

W okresie II Wojny Światowej - 31 lipca 1941 roku, wieś została spacyfikowana i spalona przez Niemców. Mieszkańcy zostali wywiezieni. Wrócili tu jednak po trzech latach - w lipcu 1944 roku i wieś odbudowali.

 


 Nazwy miejscowe z pogrubionym akcentem:

1Bernatczyna

Script logo