Menu

Zabrody

Prawdopodobna nazwa pochodzi od położenia miejscowości na szlaku z Olchówki do Siemianówki, określanej jako miejsce za brodem na rzece Olchówka (obecnie stanowiąca niewielki rów).

W 1890 roku, w oparciu o dane z lat 1877-1878, sporządzono i wydano spis właścicieli ziemi w guberni grodzieńskiej, gdzie Zabrody są wymienione w Narewkowskim Towarzystwie Włościańskim.


 Nazwy miejscowe z pogrubionym akcentem:

1Zabrady

Script logo