Menu

Dożynki 2016 i zawody OSP

Festyn Dożynkowy to już stały punkt kalendarza kulturalnego Gminy Narewka. Wydarzenie odbyło się w amfiteatrze w Narewce, w niedzielę 28 sierpnia. Rozpoczęło się modlitwą i poświęceniem zbiorów rolnych przez proboszczy parafii katolickiej i prawosławnej w Narewce ks. ks. Grzegorza Kułakowskiego i Aleksandra Surela. Oficjalnego otwarcia Festynu  dokonał wójt Gminy Narewka pan Mikołaj Pawilcz. Podczas wydarzenia można było zasięgnąć porad rolniczych przy stoiskach takich jak: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce, Podlaska Izba Rolnicza – odział w Hajnówce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce, Agencja Nieruchomości Rolnych odział Suwałki.
Scenę amfiteatru w Narewce udekorowano stosownie do tematu imprezy. Uwagę przykuwały wieńce dożynkowe, pierepiołki, kosze z warzywami, girlandy kaliny, jarzębiny i kwiatów jesiennych. Dekorację sceny wykonały pracownice Gminnego Ośrodka Kultury panie: dyr. Helena Rejent, Nela Charkiewicz, Halina Pańkowska, Alina Bartoszuk, Krystyna Poskropko, Katarzyna Bielawska i Barbara Stocka. Zaangażowane w przygotowanie wystroju dożynkowego były również sołectwa, które wykonały wieńce, pierepiołki, przygotowały kosze z warzywami i owocami. Dodatkowo sołectwo Eliaszuki częstowało chlebem a sołectwo Michnówka pierogiem (pieroch) tradycyjnym drożdżowym ciastem. 
Podczas koncertu na scenie wystąpiły takie zespoły jak: Kalinka z Białegostoku, Lailand z Białegostoku, Ciernica z Mińska na Białorusi, Hutar z Gródka, Metro z Hajnówki, Cegiełki z Lewkowa Starego, Rosy z Ryboł, Narewczanki z Narewki, Akolica z Łotwy, Latino Lovers ze Śląska. Na scenie zaprezentowały się dwa zagraniczne zespoły z Białorusi i Łotwy. Ciernica zaprezentowała bogaty program taneczno - wokalno – instrumentalny. Zespół Akolica z Dagdy na Łotwie zaśpiewał piosenki w języku białoruskim i łotewskim.
Pobyt zespołu Akolica z Łotwy w Narewce
Obecność zespołu Akolica i delegacji łotewskiej w Narewce była rewizytą w związku z pobytem Nareczanek w lipcu tego roku w Dagdzie na Łotwie. W przeddzień Dożynek delegacja łotewska spotkała się w „Dworze Bartnika” z przedstawicielami Samorządu Gminy Narewka, pracownikami kultury i oświaty oraz lokalnych mediów. Odbyła się wymiana listów dotycząca współpracy kulturalnej, sportowej i edukacyjnej pomiędzy Narewką a Dagdą. Wójt Gminy pan Mikołaj Pawilcz i dyr. GOK – u pani Helena Rejent wręczyli gościom upominki i materiały na temat naszej gminy.
Goście zwiedzili naszą gminę: Stary dwór nad Zalewem Siemianówka, Świetlice w Siemianówce i Środowiskową w Narewce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Zieloną Szkołę w Siemianówce, Galerię im. Tamary Sołoniewicz w Narewce. Dodatkową atrakcją była wycieczka do Białowieży gdzie goście zwiedzili Rezerwat Pokazowy Żubrów, Białowieski Park Narodowy i Muzeum Przyrodniczo – Leśne. Zespół wystąpił na Dożynkach, wykonując pieśni białoruskie i łotewskie. Komisja ds. Socjalnych i Społecznych Rady Gminy Narewka ufundowała delegacji i zespołowi Akolica upominki tj. drewniane żubry. Pobyt w Narewce zapewnił i zorganizował Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Narewce.

W czasie Festynu Dożynkowego wręczone zostały odznaczenia i dyplomy:

„Zasłużony dla Rolnictwa”
Honorową odznakę  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:

Krystyna Trusiewicz
Jarosław Birycki
Sławomir Kulesza.Zawody Strażackie
Zastępca komendanta powiatowego PSP Grzegorz Bajko wraz z komisją sędziowską wręczyli puchary i nagrody dla następujących drużyn:

I m. Siemianówka
II. m. Lekowo
III m. Narewka
IV m. Olchówka

Turniej Sołectw
Turniej Sołectw odbył się w przeddzień Dożynek, dyplomy i nagrody pieniężne za poszczególne miejsca otrzymali:
I m. Sołectwo Lewkowo Nowe – 400 zł
II m. Sołectwo Świnoroje – 350 zł
III m. Sołectwo Podlewkowie - 350 zł
Nagroda specjalna dla Sołtysa Sołectwa Podlewkowie – 150 zł
Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narewce.

Gminny Konkurs „Na Najestetyczniej Urządzoną Posesję, Zagrodę i Posesja Kwatery Agroturystycznej 2016”

Kategoria „Posesja”
I m. Rejent Zinaida - Skupowo
I m. Tamara Skiepko – Zabrody
I m. Barabara i Szymon Bielawscy – Janowo
II m. Lena Charkiewicz – Planta
II m. Eugeniusz i Jerzy Rowińscy – Lewkowo Stare
III m. Halina Birycka – Planta
III m. Helena Oniszczuk – Siemianówka


Kategoria „Zagroda”
II m. Romańczuk Zenaida – Olchówka
II m. Julia i Anatol Matysiuk – Siemianówka
Kategoria „Posesja Kwatery Agroturystycznej”
I m. Walentyna Germaniuk - Agrokwatera „Leśne Ranczo”, Skupowo
I m. Maria i Eugeniusz Sapiołko - „Dwór Bartnika”, Narewka
I m. Lucyna i Borys Kozłowscy – Agroturystyka „Bora Zdrój”, Lewkowo Nowe
II m. Halina i Józef Wierzchowscy – Agrokwatera „Na skraju”, Zabłotczyzna
Nagrody pieniężne ufundował Wójt Gminy Narewka Mikołaj Pawilcz. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Socjalnych i Społecznych Rady Gminy Narewka przy współorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wieniec Dożynkowy
I m. Świetlica w Siemianówce
II m. Sołectwo Planta
III m. Sołectwo Tarnopol
Wyróżnienia:
Świetlica w Lewkowie Starym
Świetlica w Narewce
Sołectwo Olchówka
Zespół Cegiełki
Zespół Narewczanki

Wręczenie nagród za kosze z płodami, pierepiołke i stoiska
Kosze
Zabłotczyzna
Ochrymy
Michnówka
Masiewo Nowe
Babia Góra
Guszczewina
Eliaszuki
Janowo
Pierapiołka
Eliaszuki
Tarnopol
Planta
Babia Góra
Stoiska
Eliaszuki
Planta

Sponsorzy
Nagrody pieniężne za wianki, kosze, pierepiołkę i stoiska sołeckie ufundowali:
Radni Gminy Narewka:
Iwona Ptaszyńska
Barbara Birycka
Walentyna Pańkowska
Agnieszka Gieryng
Jerzy Drozd
Mirosław Krasnopolski
Anatol Romańczuk
Anna Gresiuk
Tamara Borowska
Izba Rolnicza:
Piotr Stocki  - Przewodniczący Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce
Piotr Filimoniuk – Radny Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce

Organizatorzy
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Białymstoku
 

K. Bielawska

Źródło: http://www.gok.narewka.pl

 

Script logo