Menu

Aktualności roku 2007

30.12.2007 r. - w rozdziale "Agrokwatery" dodano agrokwaterę "Na Skraju" w Zabłotczyznie.

 27.12.2007 r. - dodano rozdział "Warto być i zobaczyć", poświęcony miejscom i obiektom wartym zobaczenia oraz terminom, w których warto tam być.

 16.12.2007 r. - w rozdziale "Narewka" dodano fragment mapy z lat 1929-1930.

 16.12.2007 r. - w rozdziale "Lewkowo" dodano fragment mapy z lat 1929-1930, na której pokazana jest lokalizacja starego cmentarza.

 14.12.2007 r. - w menu górnym dodano mapę fizyczną opisywanego terenu, która rozwija się w osobnym oknie, z możliwością powiększenia jej poszczególnych kwadratów.

 07.12.2007 r. - w rozdziale "Słobódka" starałem się wyjaśnić część tajemnicy kamienia wotywnego.

 06.12.2007 r. - w rozdziale "Agrokwatery" dodano agrokwatery: "Bora Zdrój" w Lewkowie Nowym i "Bukwica" w Zabłotczyznie.

 11.11.2007 r. - w rozdziale "Agrokwatery" dodano agrokwatery: "Waniuszka" w Siemianówce, "Suszczy Borek" w Suszczym Borku i "Żubrowy Szlak" w Babiej Górze.

05.11.2007 r. - w rozdziale "Agrokwatery" dodano agrokwaterę "Mikłaszówka" w Mikłaszewie.

30.10.2007 r. - w rozdziale "Agrokwatery", na stronach poszczególnych agrokwater zrezygnowano z mapek lokalizacji w formacie .jpg na korzyść Google Maps z zaznaczeniem kwatery i możliwością skalowania terenu oraz zmiany formatu wyświetlania: Mapa/Zdjęcie satelitarne/Hybryda.

29.10.2007 r. - w rozdziale "Lokalizacja" zrezygnowano z mapki w formacie .jpg na korzyść Google Maps z możliwością skalowania terenu oraz zmiany formatu wyświetlania: Mapa/Zdjęcie satelitarne/Hybryda.

21.10.2007 r. - zmieniono menu oraz dodano rozdział "Agrokwatery", który będzie systematycznie rozbudowywany o agrokwatery z terenu gminy Narewka.

07.10.2007 r. - w rozdziale "Łuka, Stary Dwór i Tarnopol" dodano zdjęcia z Kruhlika.

04.10.2007 r. - w rozdziale "Zalew Siemianówka" dodano tekst i zdjęcia z efektów połowowych szczupaka.

16.09.2007 r. - w rozdziale "Siemianówka" dodano tekst, zdjęcie i carski akt notarialny z 1907 r. o nabyciu gruntów w Siemianówce przez Konstantego Moroza.

02.09.2007 r. - w rozdziale "Siemianówka" dodano tekst i zdjęcia o festynie, który odbył się w dniu 9 sierpnia 2007 r.

Script logo